Từ khoá: đeo kính

Cho bò sử dụng kính thực tế ảo để tăng sản lượng sữa

Một số trang trại Nga đang thử tăng sản lượng sữa bò bằng cách cho chúng xem phim thông qua kính thực tế ảo (VR), với những đoạn phim được thiết kế riêng giúp chúng nhìn rõ và mang đến cảm giác đeo...