Từ khoá: đèn flash LED

Cách bật đèn Flash LED khi có thông báo trên iPhone và iPad

Mặc dù iPhone và iPad không hề có đèn LED báo hiệu riêng biệt, nhưng bạn có thể sử dụng đèn Flash LED từ cụm camera của thiết bị như đèn báo hiệu mỗi khi có thông báo tin nhắn, cuộc gọi tới. Việc...