Từ khoá: Đêm nhạc trực tuyến gây quỹ

Đêm nhạc trực tuyến gây quỹ – Phòng chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội và đến người dân cả nước. Do đó cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là trách nhiệm không của riêng bất kỳ tổ chức, quốc gia...