Từ khoá: Delta

Delta triển khai thành công trung tâm dữ liệu đầu tiên đạt chuẩn Uptime TCCF tại Việt Nam

Công ty TNHH Delta Electronics Việt Nam, đơn vị thành viên thuộc Delta Electronics PCL. (Thái Lan) công bố hoàn thành xây dựng và chứng nhận thành công trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Uptime về xây dựng hạ tầng (TCCF) cho HTC-ITC,...