Từ khoá: Dell PowerFlex

Dell Technologies nâng tầm khả năng Tự động hoá, Bảo mật và Sự linh hoạt của Điện toán Đa đám mây

Dell Technologies (NYSE: DELL) nâng cấp phần mềm cho tất cả các sản phẩm lưu trữ hàng đầu trong ngành nhằm tăng cường trí thông minh, khả năng tự động hóa, an ninh mạng và sự linh hoạt của điện toán đa đám...