Từ khoá: Dell C1422H

Dell ra mắt các mẫu màn hình mới phục vụ cho hội thoại trực tuyến phù hợp với thời điểm hiện tại

Những biến động trên toàn cầu trong năm vừa qua đã thay đổi cách thức chúng ta làm việc và giải trí. Các doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng chính sách môi trường làm việc kiểu mới để nhân viên vừa có...