Từ khoá: Dell 34 Curved Video Conferencing

Loạt sản phẩm mới của Dell tại CES 2021 năm nay

Tại CES 2021, Dell chính thức giới thiệu các sản phẩm và phần mềm mới nhằm tái định nghĩa trải nghiệm làm việc và mang đến hiệu suất tốt nhất. Với một loạt sản phẩm thông minh, nâng cao tính hợp tác và...