Từ khoá: Delay Start

Làm quen Mac – Tắt, tạm hoãn bớt các ứng dụng chạy nền khi vừa mở máy Mac

Mỗi khi bạn khởi động Mac của bạn thì rất nhiều ứng dụng và dịch vụ được chạy tự động ở nền, đây thường được gọi là việc đăng nhập các mục (item) rất hữu ích và tiện dụng. Nhưng nếu có nhiều mục...