Từ khoá: day0

Sử dụng Calendar nhanh từ Menu Bar trên macOS

Nếu bạn hay sử dụng Calendar để tạo lịch học, các cuộc hẹn nào đó mà cảm thấy sự bất tiện trên macOS là phải bật ứng dụng Calendar lên. Trong khi đó, ở trên Windows 10 khi bạn nhấn vào phần hiển...