Từ khoá: đầu đọc thẻ Kingston

Kingston công bố cải tiến dòng thẻ nhớ Canvas và đầu đọc MobileLite Plus

Kingston Technology thông báo thay đổi thẻ nhớ Flash ‘Canvas’ thành ‘Canvas Plus’. Dòng sản phẩm SD và microSD mới bao gồm thẻ nhớ UHS-II đầu tiên của Kingston. Để phù hợp hơn với Canvas Plus, các đầu đọc MobileLite Plus UHS-II mới...