Từ khoá: Darkmode

Đây là Darkmode của Facebook trên nền Web

Xu hướng Darkmode đang tràn ngập khắp Web thiết bị điện thoại máy tính và giờ đến các nền tảng mạng xã hội cũng cần bắt kịp để đồng bộ hơn với xu hướng mới mẻ này. Trở lại F8 2019, Facebook đã từng...