Từ khoá: đào tạo

Schneider Electric xây dựng nền tảng Đào Tạo Chuyên Nghiệp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực Trung Tâm Dữ...

Schneider Electric công bố các cập nhật mới nhất đối với Học viện Schneider Electric,  nền tảng đào tạo kỹ thuật số đạt chứng nhận CPD được chung tay vận hành bởi các nhà cung cấp khác nhau. Với 14 ngôn ngữ và...