Từ khoá: đào tạo điện

Schneider Electric Việt Nam khai trương phòng thực hành “Đào tạo điện”

Schneider Electric hôm nay đã phối hợp cùng quỹ đầu tư DEG (Một chi nhánh của KFW, ngân hàng phát triển Đức) và tổ chức phi chính phủ quốc tế ASSIST khai trương phòng thực hành dự án "Đào tạo điện" tại trường Cao...