Từ khoá: đào bitcoin

Samsung đã làm ra một chip chuyên dụng cho việc đào coin

Tuy nhiên, đừng mong đợi gì về việc giá của những chiếc GPU sẽ giảm trong khoảng thời gian sắp tới. Samsung đã sản xuất ra một con chip được thiết kế đặc biệt cho việc khai thác cryptocurrency(nôm na là một mệnh giá...