Từ khoá: Daniel Nguyễn

Daniel Nguyễn, CEO WriterZen – Diễn giả người Việt duy nhất tại Ad World Conference 2021

Linh Nguyễn (Daniel Nguyễn), CEO của WriterZen vinh hạnh trở thành diễn giả người Việt duy nhất tại Ad World Conference 2021 - hội nghị quảng cáo lớn nhất toàn cầu với hơn 100 diễn giả và hơn 70,000 người tham dự trên...