Từ khoá: Đánh giá MacBook Air chạy chip M1

Đánh giá MacBook Air chạy chip M1: Vượt xa mọi sự kỳ vọng

MacBook Air với chip M1, được dựa trên nền tảng ARM từ Apple là chiếc máy Mac đầu tiên được ra mắt và đánh giá cho thấy nó vượt mọi sự kỳ vọng trước đây về những con chip mới. Nếu bạn kỳ vọng...