Từ khoá: dàn máy PC

POWERED BY ASUS – Website hội tụ các giàn máy đã được ASUS cùng các chuyên gia tùy chỉnh cấu hình

ASUS bắt đầu triển khai chương trình POWERED BY ASUS, nơi hãng kết hợp với các chuyên gia xây dựng cấu hình hợp tác với nhau đem đến những giàn máy kết hợp liền mạch các tính năng đồng bộ, sự tinh tế,...