Từ khoá: dải tần nhạy sáng

Dải tần nhạy sáng có quan trọng trong nhiếp ảnh phong cảnh?

Rất nhiều người luôn cân nhắc về chiếc máy ảnh có dải tần nhạy sáng lớn để chụp phong cảnh, nhưng liệu yếu tố này có quan trọng trong nhiếp ảnh phong cảnh hay không? Những chiếc máy ảnh hiện đại đều có dải...