Từ khoá: cuộc thi thiết kế khẩu trang

Kingston hợp tác với CSD tổ chức Cuộc Thi Thiết Kế Khẩu Trang với chủ đề “Sức Mạnh Ký Ức”, giải thưởng lên tới...

Kingston Technology hợp tác với CSD - thương hiệu về sản xuất khẩu trang, khởi động Cuộc thi Thiết kế Khẩu trang Kingston x CSD khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc thi tập trung khai thác chủ đề "Sức mạnh...