Từ khoá: Cuộc thi thiết kế Khẩu trang Kingston x CSD APAC

Kingston công bố danh sách người chiến thắng Cuộc thi Thiết kế Khẩu trang Châu Á – Thái Bình Dương

Tiếp nối tham vọng khai phóng sức mạnh của ký ức, Kingston công bố danh sách những người chiến thắng Cuộc thi Thiết kế Khẩu trang Kingston x CSD khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trong cuộc thi này, Kingston đã...

Sức mạnh của Kí ức được truyền tải qua Top 10 thiết kế khẩu trang đầy cảm xúc của Kingston

Tiếp tục với thông điệp lưu giữ ký ức, Kingston công bố 10 thí sinh chung kết của Cuộc thi thiết kế Khẩu trang Kingston x CSD APAC. Xoay quanh chủ đề 'Sức mạnh của kí ức', Kingston hợp tác với CSD, thương...