Từ khoá: Cuộc thi nhiếp ảnh Thiên nhiên quốc tế

Những bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi Nhiếp ảnh Thiên nhiên quốc tế 2020

Cuộc thi nhiếp ảnh Thiên nhiên quốc tế (Nature TTL Photographer of the Year) trong năm 2020 vừa công bố những bức ảnh đẹp nhất và đoạt giải thưởng. Cuộc thi nhiếp ảnh Thiên nhiên quốc tế là sân chơi cho các nhiếp ảnh...