Từ khoá: cuộc đời

Cuộc sống của chúng ta là một trò chơi, đây là hướng dẫn giúp bạn giành chiến thắng

Cuộc sống là một trò chơi - theo đúng nghĩa đen - mọi người đều tham gia. Tuy nhiên, trò chơi này có vẻ khó. Đây là hướng dẫn chơi hoàn chỉnh dành cho bạn. Những điều cơ bản Có thể bạn vẫn chưa nhận...