Từ khoá: crisspr

Công nghệ CRISPR đã có thể chỉnh sửa 13,000 ký tự gen cùng lúc, cho phép chữa trị các bị di truyền, tạo ra...

CRISPR đang được biết đến như một công nghệ chỉnh sửa gen nhanh nhất, rẻ nhất và quan trọng là chính xác nhất. Nó cho phép các nhà khoa học thay đổi từng ký tự trên DNA của bộ gen. CRISPR (/ˈkrɪspər/) là một họ các...