Từ khoá: Crew Dragon

Elon Musk cho biết Starship từ bây giờ sẽ là ưu tiên hàng đầu của SpaceX

Sau khi con tàu Crew Dragon đưa thành công phi hành gia NASA lên vũ trụ, Elon Musk cho biết hiện tại Starship sẽ là ưu tiên hàng đầu của SpaceX. Sau khi đưa thành công phi hành gia NASA lên vũ trụ và...