Từ khoá: crash video

Video 5 giây này có thể khiến iPhone bị treo

Đoạn video chỉ 5 giây thôi nhưng cực nguy hiểm bởi chiếc iPhone của bạn sẽ bị treo và muốn sử dụng lại bình thường thì phải reset cứng. Chất lượng phần mềm iOS của Apple đã vướng phải câu hỏi lớn sau khi đoạn...