Từ khoá: Countach LP 500

Hồi sinh huyền thoại Lamborghini Countach LP 500 mất đến 25,000 giờ

Lamborghini gần đây đã phục chế nguyên mẫu Countach LP 500, chiếc xe đã bị phá huỷ trong một bài kiểm tra hồi 1971 và công ty đã mất đến 25,000 giờ để hồi sinh chiếc xe này. Vào tháng 3/1971, nguyên mẫu Countach...