Từ khoá: copy cat

14 triệu thiết bị Android dính malware CopyCat nghi của Trung Quốc

Theo các nhà nghiên cứu của Check Point, một loại mã độc mới có tên CopyCat đã ảnh hưởng đến hơn 14 triệu thiết bị Android trên toàn cầu, root máy và hack ứng dụng để kiếm hàng triệu USD doanh thu quảng...