Từ khoá: control panel trên mac

Cách tìm bảng điều khiển Control Panel trên các máy Mac

Giống với các máy tính Windows, Mac cũng có bảng điều khiển Control Panel nơi chứa các cài đặt và thiết lập của máy tính. Đọc thêm:4 cách tạo ghi chú nhanh chóng trên iPhone hoặc iPad Cách đặt báo thức nhanh nhất cho iPhone...