Từ khoá: công ty công nghệ hàng đầu

Apple là công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới do Fortune bầu chọn

Apple trở thành công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới trong danh sách 500 công ty hàng đầu trên thế giới do tạp chí Fortune bầu chọn. Tạp chí Fortune vừa mới công bố bảng xếp hạng hàng năm của mình về...