Từ khoá: công cụ thay pin cho iPhone

Bộ công cụ tự thay pin cho iPhone của iFixit có giá $29.99 cho đến cuối năm 2019

Bộ công cụ tự thay thế pin cho iPhone của iFixit sẽ có giá bán chỉ $29.99 cho đến cuối năm 2019. Trang web iFixit đã tiến hành hạ giá bộ công cụ thay pin cho iPhone ra mắt vào cuối năm 2017 của...