Từ khoá: CIP Lab

OPSWAT mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam

OPSWAT chính thức khánh thành Trung tâm Trải nghiệm Giải pháp Bảo vệ Cơ sở Hạ tầng Trọng yếu (Critical Infrastructure Protection Lab – CIP Lab) đầu tiên tại Châu Á, được đặt tại văn phòng mới được mở rộng của OPSWAT ở...