Từ khoá: Chrome Flag

Kích hoạt 5 tính năng này sẽ giúp Chrome hoạt động mượt hơn

Là người dùng Chrome, hẳn bạn đã nghe nói đến Chrome Flag? Nếu vậy, bạn nên kích hoạt ngay để trải nghiệm, đây là tính năng ẩn của Chrome, dù chưa chính thức ra mắt nhưng chúng ta cần biết cách kích hoạt...