Từ khoá: chip điều khiển

Giải pháp trên một chip đầu tiên đủ điều kiện sử dụng trên ô tô dành cho màn hình cảm ứng lớn, siêu rộng

Để đáp ứng tốt hơn như cầu về các giao diện người dùng an toàn, trực quan và dễ sử dụng trên xe ô tô, các nhà thiết kế tiếp tục hợp nhất các cụm thiết bị, khối trung tâm và màn hình...