Từ khoá: chế độ chơi Minecraft

Hướng dẫn cách đổi chế độ trong game Minecraft

Game Minecraft có đến 4 chế độ chơi khác nhau gồm Survival, Creative, Adventure và Spectator với mỗi trải nghiệm khác nhau, dưới đây sẽ là hướng dẫn cách đổi chế độ cho bạn. Các chế độ chơi trong Minecraft Game có 4 chế độ...