Từ khoá: blush gold

Đây có thể là màu mới của iPhone X 2018?

Kể từ khi Apple tái sử dụng lại thiết kế iPhone trên các mẫu mới, công ty bắt đầu sử dụng màu sắc như một cách khác để giúp người dùng phân biệt iPhone thế hệ mới và cũ. Apple sẽ tiết lộ 3...