Từ khoá: bình luận

TikTok cập nhật các tính năng bảo vệ người dùng: Lọc bình luận và Quản lý thiết bị

Tiếp nối hàng loạt hoạt động nhằm bảo vệ người dùng và đảm bảo an toàn mạng, TikTok vừa cập nhật hai tính năng: Quản lý thiết bị và Lọc bình luận. Người dùng có thể kiểm soát các thiết bị đang đăng...