Từ khoá: biểu tượng cảm xúc mới

Viber thêm biểu tượng cảm xúc mới vào tính năng Tương tác Tin nhắn trong các nhóm Cộng đồng

Nhân Ngày Emoji Thế giới (World Emoji Day) - 17/7/2020, Viber công bố một loạt biểu tượng cảm xúc sẽ được thêm vào tính năng Tương tác Tin nhắn trong các nhóm Cộng đồng trên nền tảng này, giúp người dùng thể hiện...