Từ khoá: bezel free kit

“Xóa viền” cho những người sử dụng nhiều màn hình với sản phẩm mới của ASUS

Khó khăn đối với những người sử dụng nhiều màn hình đó là việc khó chịu ở viền màn hình nơi các màn hình kết nối với nhau. ASUS đã có giải pháp cho vấn đề này, rất thông minh nhưng thực sự...