Từ khoá: BESS 2023

Samsung giới thiệu màn hình tương tác và thiết bị hỗ trợ giáo dục tại triển lãm quốc tế BESS Việt Nam 2023

Samsung Vina tiếp tục mang các giải pháp hiển thị, tương tác và kết nối thông minh dành cho giáo dục tại sự kiện BESS Việt Nam 2023 - triển lãm quốc tế về công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin, thiết...