Từ khoá: Báo cáo Môi Trường

Vertiv lần đầu tiên công bố Báo cáo Môi Trường, Xã Hội và Quản trị (ESG)

Vertiv hôm nay đã công bố Báo cáo đầu tiên về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đây là báo cáo công khai đầu tiên của Vertiv về các hoạt động ESG của công ty. Báo cáo nêu rõ cách tiếp cận...