Từ khoá: bằng sáng chế PCT

OPPO nằm trong top 10 đơn vị đăng ký cấp bằng sáng chế PCT hàng đầu trên toàn thế giới trong hai năm liền...

Để kỷ niệm Ngày sở hữu trí tuệ thế giới lần thứ 21 vào hôm qua, ngày 26/04/2021, OPPO đã tổng kết những thành quả mới nhất mà hãng đạt được trong việc tôn trọng và bảo vệ tài sản trí tuệ trên...