Từ khoá: bảng giá samsung

Bảng giá Samsung tháng 12/2023: Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 giá lần lượt 29.99 triệu và 16.99 triệu, Galaxy S23 Ultra giá 23.99...

Bảng giá Samsung tháng 12/2023, mẫu điện thoại Galaxy S23 Ultra giá khoảng 22.99 triệu, trong khi đó bộ đôi Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 lần lượt khoảng 29.99 và 16.99 triệu đồng. Trong bảng giá Samsung tháng 12 này có một chút biến...

Bảng giá Samsung tháng 11/2023: Galaxy S23 Ultra tăng nhẹ giá 22.99 triệu đồng, Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 giá lần lượt 29.99...

Bảng giá Samsung tháng 11/2023 này mẫu Galaxy S23 Ultra tăng nhẹ giá khoảng 22.99 triệu, bộ đôi Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 lần lượt khoảng 29.99 và 16.99 triệu đồng. bảng giá smartphone samsung, Trong bảng giá Samsung tháng 11 này, Galaxy S23 Ultra tăng...

Bảng giá Samsung tháng 10/2023: Galaxy S23 Ultra chỉ 21.99 triệu đồng

Bảng giá Samsung tháng 10/2023 có Galaxy S23 Ultra giá khoảng 21.99 triệu, bộ đôi Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 lần lượt khoảng 33.79 và 19.79 triệu đồng. Trong bảng giá Samsung tháng 10 này có biến động một chút. Theo đó thì...

Bảng giá Samsung tháng 9/2023: Galaxy S23 Ultra khoảng 22.99 triệu đồng, Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 giá khoảng 36.99 và 21.99 triệu...

Bảng giá Samsung tháng 9/2023 này có giá Galaxy S23 Ultra khoáng 22.99 triệu, bộ đôi Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 lần lượt khoảng 36.99 và 21.99 triệu đồng, ngoài ra Galaxy S22 Ultra khoảng 17 triệu đồng. bảng giá smartphone samsung, bảng...

Bảng giá smartphone Samsung tháng 8/2023: Galaxy S23 Ultra chỉ còn 22.79 triệu đồng

Bảng giá smartphone Samsung tháng 8/2023 với Galaxy S23 Ultra chỉ còn 22.79 triệu, Galaxy Z Flip4 từ 13.49 triệu và Z Fold4 từ 27.99 triệu. Đặc biệt bộ đôi Galaxy Z Flip5 và Z Fold5 từ 24.99 triệu và 39.99 triệu. bảng giá...