Từ khoá: Bán tài khoản Pokemon Go

Kiếm tiền triệu nhờ bán tài khoản Pokemon Go ở Việt Nam

Việc rao bán Tài khoản Pokemon Go đang xuất hiện nhiều trên mạng, giá mỗi account dao động từ 50.000 đồng đến 10 triệu tuỳ vào cấp độ và trang bị bên trong. "Cần bán tài khoản cấp 25 có sẵn một số CP...