Từ khoá: bàn phím 1 tay

Sử dụng bàn phím ảo bằng một tay trên iOS 11

Một tính năng nhỏ trên iOS 11 có thể sẽ khiến nhiều người dùng cảm thấy thích thú đó chính là sử dụng bàn phím bằng một tay. Tính năng này sẽ đưa các phím của bàn phím ảo về gần 1 phía...