Từ khoá: Austin Mini

Đây là 5 chiếc ô tô góp phần định hình chính xác tương lai của xu hướng xe thế giới

Sở hữu những thiết kế, công năng cho đến kỹ thuật công nghệ đáng chú ý thì đây là 5 mẫu xe đã góp phần định hình và khẳng định xu hướng xe thế giới. Từ thiết kế, công năng cho đến kỹ thuật công nghệ, nếu...