Từ khoá: ASUS ZenWiFi AX XT8

Trên tay ASUS ZenWiFi AX XT8 – Giải pháp WiFi Mesh tốt nhất hiện tại với 3 băng tần, độ phủ sóng khủng và...

ASUS ZenWiFi AX XT8 là giải pháp WiFi Mesh có một phạm vi phủ sóng rất khủng với một thông số ấn tượng, cung cấp 3 băng tần đáp ứng tốt cho nhu cầu phủ sóng không gian lớn với mạng ổn định...