Từ khoá: Asia-Pacific Stevie Awards 2023

Asia-Pacific Stevie Awards 2023 vinh danh FPT về “những giá trị hạnh phúc” kiến tạo cho cộng đồng

Mới đây, Asia-Pacific Stevie Awards 2023 thường niên lần thứ 10 - Giải thưởng duy nhất công nhận sự đổi mới trong kinh doanh trên toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa công bố danh sách các doanh nghiệp đạt...