Từ khoá: AI Conference 2023

FPT Smart Cloud tổ chức hội thảo về AI định hình tương lai trải nghiệm khách hàng

Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, tư vấn chiến lược và tài chính - ngân hàng quy tụ tại hội thảo “AI Conference 2023: Định hình tương lai trải nghiệm khách hàng” do FPT Smart Cloud tổ chức. Theo ông...