Từ khoá: 1.25 triệu đô

Coin98 Labs hoàn thành gọi vốn 1.25 triệu đô vòng Seed, dẫn đầu bởi các quỹ ParaFi Capital, Multicoin Capital, Hashed và Spartan Group

Coin98 Labs - một “DeFi Builder” tập hợp các nhà phát triển tập trung vào việc sáng tạo và xây dựng một hệ sinh thái gồm các giao thức và ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) trên nhiều blockchain, công bố...