Cellphones

Thông thường sau khi cài đặt macOS trên một máy hackintosh thì âm thanh HDMI AUDIO sẽ không hoạt động, nếu bạn muốn nó hoạt động thì có rất nhiều cách và đặc biệt là phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn thiết lập cài đặt HDMI AUDIO cho đồ họa tích hợp (IGPU) trên Hackintosh.

Cách 1 – Hackintosh HDMI

Tác giả ghi cách 1 cho vui chứ hiện tại chỉ có mỗi một cách dưới này để thiết lập HDMI Audio, các cách khác khi nào tác giả cập nhật tụi mình cũng sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Theo tác giả thì đây là cách dễ nhất để HDMI hoạt động trên một máy hackintosh, tất cả bạn phải làm là kiểm tra một tùy chọn nhỏ gần như ẩn trong Clover Configurator. Tác giả đã thử nghiệm phương pháp này cả trên Coffee Lake và Kaby Lake và nó đều hoạt động.

  1. Mở Clover Configurator
  2. Chọn Mount EFI dưới phần TOOLS
  3. Nhấn Mount Partition để cài đặt macOS
  4. Nhấn Open Partition
  5. Di chuyển tới vị trí EFI/CLOVER/
  6. Mở config.plist với Clover Configurator  
  7. Chọn Devices ở cột bên trái
  8. Đánh dấu vào UseIntelHDMI như trong hình dưới đây: 
  9. Khởi động lại Hackintosh.